RIS - Regionalni Industrijski Sindikat

Izbori U ožujku ove godine održati će se šesti redoviti izbori za radnička vijeća. Preporučamo svim radnicima da iskoriste mogućnost koju im pruža Zakon o radu (NN 149/09)

 

Radnici imaju pravo na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem izabrati jednog ili više svojih predstavnika radničko vijeće koji će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.

 

Izbori za radničko vijeće, kandidacijski i izborni postupak moraju biti otvoreni, slobodni i pošteni, bez ometanja i pritisaka te provedeni na način koji osigurava rezultate izbora sukladno stvarnoj i slobodno iskazanoj volji radnika.

 

Troškove provođenja izbora snosi poslodavac.

 

Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom, o pitanjima važnima za položaj radnika.

 

Radničko vijeće pazi na poštivanje Zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa.

 

Radničko vijeće pazi da li poslodavac uredno i točno ispunjava obveze glede obračunavanja i uplaćivanja doprinosa sukladno posebnom propisu, te u tu svrhu ima pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju.

 

Prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezinog utjecaja na položaj radnika.

 

Poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o:

1) otkazu članu radničkog vijeća,

2) otkazu kandidatu za člana radničkog vijeća koji nije izabran te članu izbornog odbora, u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđenja izbornih rezultata,

3) otkazu radniku kod kojega postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, otkazu radniku osobi s invaliditetom,

4) otkazu radniku starijem od šezdeset godina,

5) otkazu predstavniku radnika u organu poslodavca,

6) uvrštavanju osoba iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona u program zbrinjavanja viška radnika,

7) prikupljanju, obrađivanju, korištenju i dostavljanju trećim osobama podataka o radniku,

8) imenovanju osobe koja je ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama sukladno odredbama ovoga Zakona.

 

Ilustracija: Davor Trgovčević, priručnik "Sudjelovanje radnika u odlučivanju" autorica: Dušanka Marinković Drača

 

 

objavljeno 15.02.2011 | dodaj komentar

Važne informacije
 • Kratka 1, Varaždin
  Tel.: (042) 639-638
  Fax: (042) 639-638
  Mob: 099 593 44 03
  Email: ris@ris.com.hr
 • Osnovan 22. kolovoza 2006. u Varaždinu
 • Osobe ovlaštene za zastupanje: Siniša Miličić - predsjednik
  Dragutin Varga - tajnik
Područje djelovanja
 • Varaždinska,
  Međimurska,
  Koprivničko- križevačka i
  Krapinsko -zagorska županija
Važni dokumenti za preuzimanje
On-line pristupnica
Naša lokacija
Pogledajte detaljnije našu lokaciju