Potpiši za veće plaće u domovima za starije i nemoćne

Large 1 featured

Regionalni industrijski sindikat proveo je anketu s radnicama u domovima za starije i nemoćne. Od radnica koje su ispunili anketu 89.8% potvrdilo je da su preopterećeni poslom. Skoro 80% ih je izjavilo da im posao negativno utječe na njihovo zdravlje, a 81.4% nije zadovoljno plaćom koju prima za svoj rad. Mi u RIS-u smatramo da su organiziranje na radnom mjestu i kolektivno pregovaranje ključni za poboljšanje uvjeta rada u sektoru medicinske skrbi i njege.