Suradnja

Regionalni industrijski sindikat predan je razvoju suradnje, kako s drugim sindikatima, tako i s organizacijama civilnog društva, inicijativama i institucijama, a sve sa svrhom jačanja vlastitih kapaciteta za obavljanjem kvalitetnog sindikalnog rada te s idejom širenja među-organizacijske i društvene solidarnosti. Ovo je popis organizacija, projekata, inicijativa i institucija u kojima smo aktivni:

UNI Global Union

S početkom 2022. godine Regionalni industrijski sindikat postao je punopravni član UNI Global Uniona, globalne sindikalne federacije koja okuplja sindikate koji djeluju u više od 150 zemalja diljem svijeta. Učlanjivanjem u UNI Global Union nastavlja se i unapređuje suradnja započeta projektom sindikalnog organiziranja osobnih asistenata osobama s invaliditetom i drugih skupina radnika u sektoru privatne njege i skrbi u kojem RIS sudjeluje zajedno s udrugom BRID i UNICARE sektorom UNI Global Uniona.

Centar za razvoj radničke participacije

RIS je jedan od osnivača Centra za razvoj radničke participacije, neprofitne udruge osnovane 2016. s ciljem unapređivanja razine uključivanja radnika u procese suodlučivanja u poduzećima kroz postojeće zakonske institute te razvoja inovativnih modela radničke participacije u upravljanju poduzećima. Uz RIS, osnivači Centra su udruga BRID te Zadruga za dobru ekonomiju, a 2017. u članstvo udruge uključio se je i Nezavisni cestarski sindikat.

Više o udruzi i aktivnostima koje provodi pročitajte ovdje.

Zadruga za etično financiranje

Zadruga za etično financiranje (ZEF) neprofitna je organizacija čiji je cilj osnivanje prve etične banke u Hrvatskoj. ZEF trenutno okuplja više od 1200 zadrugara, fizičkih i pravnih osoba, a Regionalni industrijski sindikat jedan je od članova osnivača zadruge.

Više o zadruzi, njezinim članovima i aktivnostima pročitajte ovdje.

ITAS - Prvomajska d.d

RIS je ponosni dioničar poduzeća ITAS-Prvomajska iz Ivanca. Povijest i djelovanje RIS-a neraskidivo su vezani za ITAS, u kojem djeluje i jedna od najvećih podružnica sindikata, te je s ciljem podrške nastojanjima radnika i rukovodstva ITAS-a da pretvore postojeći model radničkog dioničarstva u dugoročno održiv model poslovanja i upravljanja poduzećem RIS otkupio simboličan iznos dionica poduzeća (0,027%).

EU projekt Unapređenje socijalnog dijaloga kroz razvoj stručnih i kadrovskih kapaciteta regionalnih sindikata i organizacija civilnog društva

Regionalni industrijski sindikat bio je nositelj projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga kroz razvoj stručnih i kadrovskih kapaciteta regionalnih sindikata i organizacija civilnog društva“, kojeg je provodio sa sindikatom Nova Solidarnost i udrugom CRRP, kao projektnim partnerima. Ovaj projekt bio je važan iskorak u smjeru jačanja profesionalnih kapaciteta RIS-a te osiguravanja potrebnih znanja i vještina za članice i članove sindikata kroz razvoj vlastite sindikalne edukacije. Projekt je financirala Europska unija putem Europskog socijalnog fonda.

Više o projektu i projektnim aktivnostima pročitajte ovdje.

EU projekt Osnažimo socijalni dijalog – osigurajmo budućnost

Uz Granski sindikat zaposlenih u osiguranju Hrvatske kao nositelja projekta, te Hrvatsku udrugu radničkih sindikata, kao partnera na projektu, RIS je kao partner sudjelovao u provedbi projekta „Osnažimo socijalni dijalog – osigurajmo budućnost“. 

Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije

Bivši predsjednik Regionalnog industrijskog sindikata, Siniša Miličić, član je Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije. Koordinacija je radno tijelo Županijske skupštine Varaždinske županije, a njezino djelovanje temelji se na Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Više o radu Koordinacije pročitajte ovdje.

Savjetodavno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin

Savjetodavno vijeće varaždinskog ureda HZZ-a tijelo je koje sudjeluje u praćenju stanja tržišta rada i provođenja mjera zapošljavanja na području varaždinske županije. Uz predstavnike poslodavaca te predstavnike sindikata, u radu Vijeća sudjeluje i Siniša Miličić, bivši predsjednik RIS-a, koji u Vijeću obnaša funkciju predsjednika.