Predstavljanje preporuka javnih politika za uslugu osobne asistencije

Large brid predstavljanje hrff

Osobni asistenti zajedno - sindikalna inicijativa za bolje uvjete rada koju čine Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, te Regionalni industrijski sindikat, osnovana je s ciljem poboljšanja materijalnih prava i uvjeta rada osobnih asistenata, te poboljšanja kvalitete usluge koja se pruža korisnicima. Inicijativa će danas, četvrtak 8.12. u sklopu Human rights film festivala predstaviti svoje preporuke javnih politika za uslugu osobne asistencije. Preporuke su rezultat višegodišnjeg rada, istraživanja i sindikalnog organiziranja, a sve sa ciljem unaprjeđenja funkcioniranja čitavog sustava. Na predstavljanju će osim samih članova inicijative i sindikalnih organizatora govoriti i saveznice iz udruga koje pružaju uslugu osobne asistencije, te iz inicijativa korisnika usluge.

Govornici/e:

Nikola Ptić, tajnik RIS-a
Hrvoje Ćurlin, osobni asistent
Marko Lucić, stručni suradnik za metodologiju
Nevena Zubčić, članica inicijative "Vožnja za kvalitetan i neovisan život"
Nikolina Bešlić, voditeljica EU projekata u udruzi djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji - Srce

Dokument preporuka javnih politika u sustavu osobne asistencije možete preuzeti OVDJE

Izrada preporuka javnih politika i prethodno istraživanje uvjeta rada u sustavu osobne asistencije provedeno je u sklopu dvogodišnjeg projekta PRAVA U PRAKSI – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava u suradnji sa Centrom za mirovne studije, Kućom ljudskih prava, Institutom za političku ekologiju i Pravom na grad. Projekt financira Active Citizens Fund Hrvatska.